Positiv hemmiljö viktigt för barn

oktober
15

Vi levde bra trots att vi hade det knapert. Men kärleken fanns som grund och det gjorde mig trygg, saknade aldrig något, Detta försöker jag hela tiden lyfta fram idag. Men då på ett lite mera moderniserat vis då vi idag är lite mera medvetna än vad man var förr och då relaterar jag till mina föräldrar som har växt upp i ett hårdare klimat än vad jag har gjort, detta gör även att jag förstår deras tankesätt och kan idag lyssna utan att reagera negativt på deras värderingar då jag har förståelse kring dem. Men att tillägga, trots att jag är född i Sverige så har detta format mig men inte påverkat mig till det negativa. Tvärt om jag har lärt mig samt kunnat hantera två olika världar.

Uncategorized


No Comments are allowed